اخذ برچسب انرژی مجتمع آرمان

0
2519

حدود ٦٠ درصد از مصرف انرژی کشور به تامین گرمایش و سرمایش و روشنایی ساختمان‌ها اختصاص دارد. بخش عمده‌ای از این انرژی از سوزاندن گاز طبیعی تامین می‌شود که از یک سو منبعی محدود می‌باشد و از سوی دیگر سوزاندن آن به محیط زیست لطمه وارد می‌کند، بنابراین ضرورت کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها نمایان می‌شود. در این راستا اولین گام، تعیین معیاری جهت اندازه‌گیری و مقایسه‌ی  انرژی ساختمان می‌باشد، به همین منظور سازمان ملی استاندارد ایران در سال ١٣٩٠ به تدوین استاندارد برچسب انرژی ساختمان با کد -ISIRI١٤٢٥٤ در دو ویرایش برای ساختمان‌های در حال طراحی و ساختمان‌های ساخته شده اقدام نمود.
شرکت ستاره آرمان توس که یکی از ارزش‌های بنیادین خود را  احترام به محیط‌زیست عنوان کرده است، جهت ارزیابی مصرف انرژی مجتمع آرمان  و مقایسه آن با استاندارد  فوق الذکر پروژه اخذ برچسب انرژی را تعریف نمود. بررسی‌های انجام شده منجر به شناسایی دو شرکت مورد تایید سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در زمینه مشاوره و ارزیابی مصرف انرژی شده و در نهایت یکی از آنها به عنوان مشاور انتخاب گردید.

با همکاری این شرکت ارزیابی اولیه ساختمان انجام  و مدل حرارتی آن با استفاده از نرم‌افزار  Design Builder ساخته و مراحل اجرایی ذیل جهت اخذ برچسب انرژی مجتمع طی شد:

  • كنترل و تصديق مدارك طراحي ساختمان:
  • كنترل و بررسي نقشه‌هاي معماري با استانداردها و ضوابط كارايي انرژي ساختمان
  • كنترل و بررسي دفترچه محاسبات بارهاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان
  • بررسي كارايي انرژي در پلان روشنايي ساختمان
  • تهیه مدل دینامیک نرم‌افزاری ساختمان براساس نقشه‌ها و مدارک طراحی ساختمان و چگونگی ساخت ساختمان
  • تعیین مصارف انرژی سالانه ساختمان و تفکیک مصارف انرژی در بخشهای گرمایش، سرمایش و روشنایی
  • مقایسه مصارف انرژی ساختمان با استاندارد برچسب انرژی و تعیین رده انرژی ساختمان
  • بازدید و بررسی کیفیت اجرای پوسته خارجی ساختمان و تجهیزات مصرف کننده انرژی
  • ارائه گواهینامه برچسب انرژی ساختمان براساس شرایط طراحی و ساخت
  • ارائه گزارش جانبی کارایی انرژی ساختمان

در گزارش نهایی برچسب انرژی مجتمع آرمان ، مصرف انرژی ۵۶۸کیلووات ساعت بر متر مربع در سال تعیین شد که این مقدار مصرف معادل رتبه‌ی E استاندارد مصرف انرژی می‌باشد. لازم به ذکر است که رعایت تمام استانداردها و نیازمندی‌های مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان که ناظر بر مصارف انرژی ساختمان‌ها می‌باشد معادل با رتبه‌ی انرژی G در استاندارد برچسب انرژی ساختمان است به عبارت دیگر مجتمع دو رده بالاتر از سطح استاندارد لازم الاجرا در کشور است.

بدون نظر

نظرات و پیشنهادات خود را ارسال کنید .