مصوبات هیئت مشورتی در پاییز ۱۳۹۵

0
1767
  • اطلاع رسانی در مورد اجرای مراسم قرعه کشی
  • مسیرهای ورودی به پارکینگ و ساعت کاری مجموعه
  • اطلاع رسانی پشت کارت های قرعه کشی
  • تبلیغات درون شهری
  • برگزاری کلاس آموزشی برای کسبه مجموعه
  • آیین نامه شورای مشورتی

بدون نظر

نظرات و پیشنهادات خود را ارسال کنید .