ساندویچ پلاس

0
1293
نوع کالا نام واحد متصدی واحد طبقه تلفن ۱ تلفن ۲ تلفن ۳
فست فود  ساندویچ پلاس خالد بخشایش ۱+ ۳۳۳۹۰۶۳۵ ۳۳۳۹۰۶۳۶

بدون نظر

نظرات و پیشنهادات خود را ارسال کنید .