گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس (سهامی خاص)

گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس(سهامی خاص) باهدف انجام فعالیت های صنعتی و تولیدی در نهم اردیبهشت ١٣۶۵ تاسیس و با شماره ۵٩٧٨۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است . این شرکت از سال ١٣٨۴ با توجه به نیاز کشور به ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت پروژه های ساختمانی با سازماندهی مجدد  و تمرکز بر سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز،  فعالیت های خود را در این زمینه ادامه داده است .

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ٢ اساسنامه ، سرمایه گذاری در صنعت ساختمان وخرید سهام ، مشارکت درساخت ، سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و موسسات و انجام امور مختلف بازرگانی ، صنعتی ، تولیدی و خدمات تجاری از قبیل واردات و صادرات ،  تاسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی تعریف شده است. هلدینگ ایرانیان اطلس در دورۀ جدید فعالیت هایش، مـأموریت اصلـی خودرا انجام شاخص ترین و اثربخش ترین سرمایه گذاری در زمینه اجرای متمایز، سریع و با کیفیت پروژه های ساختمانی با کاربری های مختلف برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تضمین منافع ذینفعان بازتعریف کرده است .