تندیس پیر خرد

0
1336

تصاویر

معرفی

(( من عرف نفسه فقد عرف ربه)) هر که خود را شناخت خدای خویش را شناخته است.

مجسمه پیر خرد، تجسم این حدیث و روایات دیگری است که حاکی از ملازمه میان شناخت انسان و شناخت خداوند است. پیر خرد که در اشعار، ادبیات و مضامین عرفانی ما بسیار به کار گرفته شده اشاره به بزرگانی دارد که از طریق کسب دانش و اندیشه ورزی، عمر خویش را در راه شناخت انسان و نهایتا خالق بزرگ جهان هستی سپری کرده و به پیری رسیده اند.

پیراهن، شلوار، کلاه و دستار پیر خرد برگرفته از پوشش سنتی مردمان خراسان است. مشتاقان معرفت با سوارشدن بر دست پیر خرد، به درون قلب وی دعوت می شوند و از آنجا به غار فرهنگی گردشگری آرمان راه خواهند یافت.

بدون نظر

نظرات و پیشنهادات خود را ارسال کنید .