تندیس بار امانت

0
1114

تصاویر

معرفی

(( انا عرضنا علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا)) ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم پس، از برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسیدند و انسان آن را برداشت. به راستی او بسیار ستمگر و نادان است (سوره احزاب)

این مجسمه نمادی است از بار مسئولیتی که آدمی بر دوش گرفته است، بار تعهد و مسئولیت نسبت به خویش و دیگر انسان ها.

بدون نظر

نظرات و پیشنهادات خود را ارسال کنید .