1- آیا کالای موردنظر خود را خریداری نمودید ؟

 بلی خیر

خیر خریداری نکردم چون :


2 -کیفیت اجناسی فروشگاه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

 عالی خوب متوسط ضعیف


3- قیمت اجناس ارائه شده در فروشگاه ها چگونه بود؟

 عالی خوب متوسط ضعیف


4- جالب ترین ویژگی مرکز خرید آرمان چیست ؟


5- برخورد فروشندگان با شما چگونه بوده است؟

 عالی خوب متوسط ضعیف


6- کیفیت غذاهای ارائه شده در فودکورت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 عالی خوب متوسط ضعیف


7- آیا از شرایط شرکت در قرعه کشی مرکز خرید آرمان اطلاع دارید؟

 بلی خیر


8- آیا از شرایط عضویت در باشگاه مشتریان و مزایای اطلس کارت ایرانیان اطلاع دارید ؟

 بلی خیر


9- نحوه برخورد پرسنل مرکز خرید (حراست، خدمات، دفتر قرعه کشی، کانتر اطلاعات و ...) با شما چگونه بود ؟

 عالی خوب متوسط ضعیف


10- چگونه با مرکز خرید آرمان آشنا شده اید؟


.در پایان در صورتی که هرگونه پیشنهاد و یا انتقادی از مرکز خرید آرمان دارید را بیان فرمائید